Bank Żywności w Suwałkach

Happeningi z Okazji Światowego Dnia Żywności

16.10.2015

Nie Marnuj Jedzenia w Szkole!
Zasada 4P:
- Pakuj starannie
- Poproś o mniejsze porcje
- Podziel się z innymi
- Pięć posiłków dziennie

Raport Nie Marnuj Jedzenia 2015

17.10.2014

Nie Marnuj Warzyw i Owoców!
Jak zapobiegać marnowaniu warzyw i owoców z Bankami Żywności.

Raport Nie Marnuj Warzyw i Owoców 2014

16.10.2013

Szanuj Krowę, Nie Marnuj Mleka!
Wzrost świadomości i wiedzy na temat marnowania mleka oraz produktów mlecznych, a także edukacja w zakresie przeciwdziałania marnowaniu tego typu produktów.

Raport Marnowanie Żywności 2013

16.10.2012

Nie Rzucaj Mięsem!... Do Kosza
W Polsce wędliny są 3 najczęściej wyrzucanym produktem, a mięso 9. Jednocześnie 13% gospodarstw domowych w Polsce wskazywało, że najczęściej nie było ich stać na zaspokojenie potrzeb w zakresie mięsa.

Raport Marnowanie Żywności 2012 Poradnik Jana Kuronia

17.10.2011

Nie Marnuj Żywności!
Zwrócenie uwagi na problem marnowania owoców i warzyw oraz konkretne straty, jakie wiążą się z wyrzucaniem tych produktów. Owoce i warzywa to produkty, których wyprodukowanie generuje ogromne koszty ekologiczne.

Raport Nie Marnuj Żywności 2011


Masz pytania? Zadzwoń!
Jesteœmy członkiem FEBA.
Organizacja Pożytku Publicznego
System zarzšdzania jakoœcia ISO 9001:2000
Jesteœmy członkiem EAPN.
www.StudioGraficzne.com