Bank Żywności w Suwałkach


Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/bankizywnosci/public_html/suwalki.bankizywnosci.pl/connect.inc on line 2

2017-03-28

Realizacja zadania publicznego na terenie Miasta Suwałk w 2017 roku

 

Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki – Białystok

na podstawie Umowy o realizację zadania publicznego o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817)

nr S. 526.2.3.2017

pod tytułem "Pozyskiwanie i dystrybucja bezpłatnych artykułów spożywczych przeznaczonych dla osób potrzebujących poprzez organizacje pożytku publicznego, instytucje i inne podmioty prowadzące działalność charytatywno-opiekuńczą na terenie miasta Suwałk"

zawartej w dniu 2017-02-14 r. z Gminą – Miastem Suwałki

Termin realizacji zadania publicznego: od dnia 2017-01-10 do dnia 2017-12-31

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy – Miasto Suwałki, która wspiera realizację zadania kwotą 6 990 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset dziewiędziesiąt złotych 00/100)
Masz pytania? Zadzwoń!
Jesteœmy członkiem FEBA.
Organizacja Pożytku Publicznego
System zarzšdzania jakoœcia ISO 9001:2000
Jesteœmy członkiem EAPN.
www.StudioGraficzne.com