Bank Żywności w Suwałkach


Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/bankizywnosci/public_html/suwalki.bankizywnosci.pl/connect.inc on line 2

2015-11-06

Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki - Białystok ogłasza nabór na stanowisko pracy KIEROWCA Z OBOWIĄZKAMI MAGAZYNIERA

 

 

Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki - Białystok
ogłasza nabór na stanowisko pracy
KIEROWCA Z OBOWIĄZKAMI MAGAZYNIERA

 

 1. Miejsce wykonywania pracy:

Polska/województwo podlaskie

 1. Wymagania niezbędne:
 1. prawo jazdy kat. C,
 2. doświadczenie w pracy magazynowej lub logistycznej,
 3. wykształcenie: minimum zawodowe,
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. dobry stan zdrowia, dyspozycyjność, rzetelność, lojalność,
 2. znajomość obsługi komputera,
 3. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 4. umiejętność pracy w zespole.
 1. Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. przyjmowanie dostaw artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 i ich dystrybucja wśród podmiotów współpracujących ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki - Białystok,
 2. prowadzenie dokumentacji przychodu-rozchodu z wykorzystaniem narzędzi oraz aplikacji magazynowych obowiązujących w Stowarzyszeniu Bank Żywności Suwałki - Białystok,
 3. współpraca z pracownikami Stowarzyszenia Bank Żywności Suwałki - Białystok odpowiedzialnymi za realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
 4. utrzymanie porządku w magazynie i na terenie do niego przyległym,
 5. przestrzeganie przepisów BHP.
 1. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) dokumenty poświadczające wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

3) kwestionariusz osobowy,

4) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

5) zaświadczenie o niekaralności.

 

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 10 listopada 2015 r. do godz. 14.00 (decyduje data i godzina wpływu) w siedzibie Stowarzyszenia Bank Żywności Suwałki - Białystok, 16-400 Suwałki, ul. Kowieńska 3/18 lub nadsyłać pocztą na adres: Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki - Białystok, 16-400 Suwałki, ul. Kowieńska 3/18.

Podania, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. 697 471 461 lub 87 567 46 74

 

Informacja o wyniku naboru będzie przekazana zainteresowanym telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany w dokumentach aplikacyjnych.

 

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883)”

 

 Prezes Zarząd

Stowarzyszenia Bank Żywności Suwałki – Białystok

                                                                                    (-) Romuald Turczyński

 

Suwałki, dnia 6 listopada 2015 r.

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

 

Dokumenty do pobrania:

1. Treść ogłoszenia
http://suwalki.bankizywnosci.pl/pliki/PO%20P%C5%BB%20Podprogram%202015/POP%C5%BB_nab%C3%B3r-kierowca%20z%20obowi%C4%85zkami%20magazyniera_06.11.2015.docx

2. kwestionariusz osobowy do uzupełnienia

http://suwalki.bankizywnosci.pl/pliki/PO%20P%C5%BB%20Podprogram%202015/kwestionariusz%20osobowy.doc
Masz pytania? Zadzwoń!
Jesteœmy członkiem FEBA.
Organizacja Pożytku Publicznego
System zarzšdzania jakoœcia ISO 9001:2000
Jesteœmy członkiem EAPN.
www.StudioGraficzne.com