Bank Żywności w Suwałkach


Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/bankizywnosci/public_html/suwalki.bankizywnosci.pl/connect.inc on line 2

2012-10-22

Zostań wolontariuszem Banku Żywności - aktualne ogłoszenia znajdziesz na www.wolontariat.bankizywnosci.pl

Zostań wolontariuszem Banku Żywności - aktualne ogłoszenia znajdziesz na www.wolontariat.bankizywnosci.pl
 


W Polsce rocznie marnuje się blisko 9 mln ton żywności, to 25 000 ton dziennie, ponad 1000 ton, co godzinę. Jednocześnie ubóstwem dotkniętych jest aż 2,5 mln osób. Banki Żywności docierają do 1,5  mln z nich. Aby żywność, zamiast zwyczajnie się marnować dotarła do wszystkich, najuboższych, potrzebni są nowi wolontariusze.


Jeśli chcesz zostać wolontariuszem Banków Żywności skorzystaj z aplikacji internetowej. (www.wolontariat.bankizywnosci.pl)

                                                             Zapraszamy!

 


Stowarzyszenie Bank ??ywno??ci Suwa??ki - Bia??ystok poszukuje osób, odpowiedzialnych, które mog�? wykorzysta�? swoje umiej�?tno??ci i regularnie po??wi�?ci�? swój czas, aby wesprze�? dzia??alno??�? organizacji. W wolontariat mo??na zaanga??owa�? si�? przez kilka dni lub kilka godzin lub kilka dni w tygodniu. Wyznacznikiem jest regularno??�?. Wolontariusze mog�? pracowa�? równie?? zdalnie.

Poszukiwani s�? mi�?dzy innymi: 
- graficy,
- osoby odpowiedzialne za promocj�? projektów, kontakt z  mediami, dzia??ania na social media, administrowanie stronami internetowymi oraz ich redakcj�?,
- informatycy,
- pracownicy biurowi,
- magazynierzy,
- koordynatorzy akcji spo??ecznych np. zbiórek ??ywno??ci lub projektów edukacyjnych,
- osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie ??ywno??ci.
 

Wi�?cej informacji  znajdziesz w aplikacji internetowej (www.wolontariat.bankizywnosci.pl)  Banków ??ywno??ci.  

Obejrzyj spot kampanii (http://www.youtube.com/watch?v=6LbFip4Zt9c&feature=youtu.be)

 
Masz pytania? Zadzwoń!
Jesteœmy członkiem FEBA.
Organizacja Pożytku Publicznego
System zarzšdzania jakoœcia ISO 9001:2000
Jesteœmy członkiem EAPN.
www.StudioGraficzne.com