Bank Żywności w Suwałkach

Broszura Budowanie Partnerstw na rzecz najbardziej potrzebujących wraz z wynikami ankiety

FIO "BUDOWANIE PARTNERSTW NA RZECZ NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH"

Problem osób niedożywionych nie jest wyłącznie problemem braku żywności, ale również przyjmowania postawy roszczeniowej, biernej, rezygnacji ze starań, poczucia braku możliwości zmiany własnego życia. Organizacje partnerskie sygnalizują nam potrzebę wymiany informacji, wypracowania wzorców i modeli działania w zakresie dystrybucji żywności oraz innych form wsparcia charakterystycznych dla danych organizacji.

Odpowiedzią na te potrzeby jest nasz projekt pt. "Budowanie Partnerstw na rzecz Najbardziej Potrzebujących" dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Celem tego przedsięwzięcia jest budowanie trwałej koalicji organizacji działających na rzecz potrzebujących, a w szczególności:

  • polepszenie współpracy i wzmocnienie potencjału organizacji partnerskich poprzez dostarczenie wiedzy, umiejętności, poprawienie komunikacji między partnerami, zwiększenie poczucia odpowiedzialności za podopiecznych wśród liderów organizacji Podlasia
  • zwiększenie świadomości dotyczącej potrzeby solidarnego wspierania najuboższych.

Grupą docelową projektu są organizacje, z którymi współpracujemy przy dystrybucji żywności oraz samorządy na terenie, których organizacje te działają.

W ramach tego projektu odbyły się szkolenia-warsztaty organizacji pozarządowych współpracujących z Bankiem Żywności. Odbywały się one w trzech blokach:

  1. "Budowanie współpracy między organizacjami oraz budowanie współpracy z samorządami"
  2. "Możliwości pozyskiwania środków na działalność organizacji, pisanie projektów, pozyskiwanie sponsorów"
  3. "Praca z klientem: etyka działań pracy socjalnej, możliwości aktywizacji klientów pomocy, jak pomagać nie uzależniając od pomocy".

Etapem końcowym realizowanego projektu jest konferencja pt. "Partnerstwo sektora rządowego, samorządowego i pozarządowego na rzecz najbardziej potrzebujących" pod honorowym patronatem Wojewody Podlaskiego oraz Marszałka Województwa Podlaskiego.

Na podstawie wniosków wynikających z ankiety "potrzeb i możliwości" przeprowadzonych wśród organizacji, z którymi współpracujemy, dokumentacji szkoleń-warsztatów i konferencji zostanie opracowana i przekazana do Państwa dyspozycji broszura.Pobierz wersję w PDF

KONFERENCJA

Partnerstwo sektora rządowego, samorządowego i pozarządowego na rzecz najbardziej potrzebujących

10 GRUDNIA 2009, godzina 10:00

w Centrum Konferencyjnym Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
w ramach projektu „Budowanie Partnerstw na Rzecz Najbardziej Potrzebujących” – FIO 2009
pod honorowym patronatem Wojewody i Marszałka Województwa Podlaskiego

10:00 Powitanie uczestników
Głos wprowadzający:
Maciej Żywno - Wojewoda Podlaski
Jarosław Dworzański - Marszałek Województwa Podlaskiego
Marek Borowski - Prezes Federacji Polskich Banków Żywności
10:30Organizacje pozarządowe jako partner w rozwiązywaniu problemów społecznych
dr hab. Wojciech Otrębski, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
11:00Dlaczego partnerstwo?
Sylwia Borowczyk, Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
11:20Finansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe
Katarzyna Łotowska, Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
11:40Organizacje pozarządowe podstawą funkcjonowania społeczeństwa demokratycznego
dr Tomasz Sosnowski, Uniwersytet w Białymstoku
12:00-12:30 przerwa na kawę – przygotowana przez podmiot ekonomii społecznej „Galeria Smaku” Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. w Augustowie
12:30-13:00 omówienie Ankiet potrzeb i możliwości – Magdalena Turczyńska, Bank Żywności Suwałki
13:00-14:30

panel dyskusyjny: Współpraca organizacji pozarządowych z administracją:
moderator – Krzysztof Anuszkiewicz – prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Augustowie

ks. Wojciech Łazewski – dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej
Lidia Węsierska – Fundacja Wzajemnej Pomocy Barka, Poznań
pastor Ireneusz Dawidowicz – wiceprezes Stowarzyszenia Ku Dobrej Nadziei w Białymstoku
Barbara Wasiluk – wiceprezes Hajnowskiego Stowarzyszenia „Sami Sobie”, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce
Dorota Moroz-Mojsiuszko – Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego do Spraw Organizacji Pozarządowych
Adam Kurluta – dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urząd Miasta Białystok
Zbigniew Tochwin – Sekretarz Miasta Sokółka Pełnomocnik Burmistrza d/s współpracy z organizacjami pozarządowymi
Marek Masalski – wiceprzewodniczący Rady Miasta Białystok, dyrektor Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Eleos
14:30 podsumowanie, zakończenie konferencji
15:00obiad – „Galeria Smaku” Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. w Augustowie


Masz pytania? Zadzwoń!
Jesteœmy członkiem FEBA.
Organizacja Pożytku Publicznego
System zarzšdzania jakoœcia ISO 9001:2000
Jesteœmy członkiem EAPN.
www.StudioGraficzne.com